Persondatapolitik for LYGAS Energiteknik A/S

For LYGAS Energiteknik A/S er det vigtigt at beskytte de personoplysninger, du deler med os. Derfor har vi en persondatapolitik, der sikrer, at dine oplysninger behandles ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Persondatapolitikken definerer, hvem der har dataansvaret for de personoplysninger, du deler med os, og hvilke oplysninger vi indsamler, samt hvordan de bruges. I persondatapolitikken findes også oplysninger om de rettigheder og valgmuligheder, du har i forhold til de personoplysninger, du har delt med os.

Vi gør opmærksom på, at der, ud over persondatapolitikken, eksisterer supplerende produktspecifikke betingelser ved indgåelse af køb og aftaler.

1. Dataansvar

1.1 Hvem er den dataansvarlige?

LYGAS Energiteknik A/S, CVR-nr. 12935986, Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup, er dataansvarlig for de personoplysninger, du deler med os, når du besøger vores hjemmeside, foretager køb online eller telefonisk. Ønsker du at rette henvendelse til LYGAS Energiteknik A/S kan det ske på e-mail til lygas@lygas.dk eller telefon: 50 13 14 15

1.2 Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte vores kundeservice.

LYGAS Energiteknik A/S
Dybendalsvænget 3
2630 Taastrup
Telefon: 50 13 14 15
E-mail: lygas@lygas.dk

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

2. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

Behandling sker ved levering af vores ydelse og service til dig.

Kundeforhold:

Når du indgår i et kundeforhold med LYGAS Energiteknik A/S, behandler vi dine oplysninger for at kunne opfylde vores aftale med dig.

Vi behandler dit navn, din adresse hvortil regningen skal sendes, samt installationsadressen. Kontaktoplysninger som telefonnummer og mail. Endvidere behandler vi oplysninger omkring din tekniske installation.

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, samt oplysninger om vores forretningsmæssige relation.

Vores hjemmeside:

Bemærk, at det er nødvendigt, at du afgiver visse personoplysninger, for at du kan anvende vores hjemmesides funktioner. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Vi bruger ligeledes cookies på hjemmesiden. Se vores cookie-politik.

3. Behandling af personoplysninger

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af anmodninger modtaget fra dig. Vi behandler derudover dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter og produkter, eller hvis du har givet et specifikt samtykke til en konkret behandling.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Alle personoplysninger opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for relevante medarbejdere i LYGAS Energiteknik A/S. Jævnfør reglerne i databeskyttelsesloven sletter vi personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, hvormed de er indsamlet, eller vi er forpligtet til at opbevare dem. Det kan forekomme, at oplysninger opbevares i længere tid i anonymiseret form.

5. Deling af persondata

For at kunne tilbyde dig vores forskellige produkter/services, kan vi have behov for at dele persondata med betroede samarbejdspartnere. Vi deler kun persondata, når det er lovligt og nødvendigt. Nogle af vores samarbejdspartnere er som dataansvarlige selv direkte ansvarlige for håndteringen af dine data. Andre er databehandlere og skal behandle data som vi giver dem besked om, men fælles for dem er høje krav om, at dine oplysninger behandles ansvarsfuldt.

Når du betaler for vores produkter deles navn, adresse og bankoplysninger med vores betalingsløsningspartnere, ligesom navn og adresse deles med de partnere vi bruger til brevudsendelse. Ved behov for hjælp til inddrivelse at manglende betalinger, deles, navn, adresse og kontakt info med de advokater vi samarbejder med.

Vi deler navn og kontaktinformationer med partnere som kan hjælpe os med at måle din tilfredshed med vores produkter/services og med markedsføringspartnere som kan hjælpe os med at præsentere dig for målrettet og relevant markedsføring.

6.1. Særligt vedrørende kreditvurdering

Der foretages kreditvurdering ved indgåelse af alle nye kundeforhold, hvor der ydes kredit.

7. Sikkerhed

I LYGAS Energiteknik A/S lægger vi stor vægt på, at du trygt og sikkert kan handle med os og bruge vores hjemmeside. Vi har en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til et højt sikkerhedsniveau.

I det omfang, der fra vores hjemmeside linkes til andre hjemmesider, er LYGAS Energiteknik A/S ikke ansvarlig for indholdet og sikkerheden på disse sider. Vi opfordrer til at du læser persondatapolitikken på disse hjemmesider.

8. Dine rettigheder

Når du deler dine personoplysninger med os, har du en række rettigheder, du kan benytte dig af. Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger om dig, vi behandler. Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt, i visse tilfælde, bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid benytte retten til at få slettet de oplysninger, vi indsamler om dig, med visse lovbestemte undtagelser. Du er derudover berettiget til at gøre indsigelse imod indsamlingen og bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Hvis personoplysninger om dig er forkerte, har du ret til at få dem korrigeret.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder kan du kontakte os på lygas@lygas.dk eller telefonisk via vores kundeservice på tlf. 50 13 14 15.

9. Brug af Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Hvad det er, hvordan vi bruger dem, og hvilke muligheder du har for afvisning og sletning, kan du læse mere om i vores cookie-politik.

Vi vil løbende opdatere vores persondatapolitik som følge af ændringer i juridiske eller driftsmæssige krav. Vi vil meddele sådanne ændringer i overensstemmelse med lovgivningen.

Overstående kan til enhver tid opdateres i takt med eventuelle ændrede forretningsmæssige behov og lovkrav.


Taastrup, april 2019
Version 2.0

LYGAS Energiteknik A/S

Dybendalsvænget 3

2630 Taastrup

CVR-nr. 12935986

 

Om os 

Ledige stillinger

Persondatapolitik

 

 

Kundeservice

Telefon: 50 13 14 15

eller kontakt os her

 

Åbningstider  

Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00-15.30

 

Bogholderi

Mandag-fredag kl. 9.00 - 15.00

Fra 1. oktober til 30. april

Vagtåben indtil kl. 20.00

Teknisk vejledning (per telefon)

fra kl. 20.00 - 22.00