Driftstop ved gasfyr

Tjek følgende:

Vandmangel:
Kig på fyrets manometer. Trykket i anlægget skal være mellem 1 og 2 bar afhængigt af temperaturen i radiatorsystemet. Hvis radiatorerne er kolde, skal trykket være lavere, end når alle radiatorerne er varme.
Derfor skal et koldt anlæg ikke fyldes op til maksimum.

Strøm til gasfyret:
Kontroller, om der er strøm til fyret.
Er der tændt for kontakten, som sidder på væggen eller i fyret? Kontroller, om sikringen i elskabet er i orden. Se, om der er lys alle steder i huset.
Hvis der mangler strøm til huset, kontaktes elværket.

Et lille fif: Hvis du kan høre, cirkulationspumpen på fyret kører, er der sandsynligvis strøm til fyret.

Aftrækssikring:
Alle fyr med åben forbrænding og gasblæsebrændere har aftrækssikring.
Hvis dit fyr har en aftrækssikring, kan du prøve at genindkoble den. Aftrækssikringen kan slå fra ved forstoppelse i skorsten eller aftræk, og kraftig blæst, eller hvis der er en tørretumbler eller emhætte tæt på fyret.

Overkogs-termostat:
Alle gasfyr er forsynet med en overkogstermostat. På nogle gasfyr skal du selv genindkoble overkogstermostaten, se evt. i manualen til dit gasfyr. Hvis dit gasfyr har været meget højt oppe i temperatur, så vent til temperaturen er faldet, før du genindkobler overkogstermostaten.

Lyser fejllampen rødt:
Har dit gasfyr en fejllampe eller en fejlknap, der lyser, så tryk på reset-/genindkoblingsknappen. Hvis fyret går ud straks igen, er der sandsynligvis noget galt, og du skal kontakte dit servicefirma.
Genindkobling kan maks. forsøges 2 gange.

Gaslugt/ gasmangel:
Ved gaslugt: Luk straks for gasstophanen, kontakt dit lokale gasselskab.
Ved gasmangel: Kontakt dit gasselskab for information om gasforsyningen.
Tjek, at der er åbnet for gassen.

Automatik:
Har dit gasfyr tilsluttet varmeautomatik, skal du kontrollere, om indstillingen er rigtig. Sæt automatikken på manuel og tjek batterier i rumenheden.

Hvis ovenstående ikke afhjælper driftstoppet på dit gasfyr kan du kontakte vores kundeservice på telefon 50 13 14 15 eller skrive til os her

 

LYGAS Energiteknik A/S

Dybendalsvænget 3

2630 Taastrup

CVR-nr. 12935986

 

Om os 

Samarbejdspartnere

Ledige stillinger

Persondatapolitik

 

 

Kundeservice

Telefon: 50 13 14 15

Eller kontakt os her

 

 

 

 

Åbningstider  

Mandag-Torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00-15.30

  

Bogholderi

Mandag-Fredag kl. 9.00 - 15.00

Fra 1. oktober til 30. april

Vagtåben indtil kl. 20.00

Teknisk vejledning (per telefon)

fra kl. 20.00 - 22.00