Betingelser gasfyr

SERVICEKONTRAKT DÆKKER IKKE FOR UDKALD, SÅFREMT DET SKYLDES:

 • Mangel på gas samt følgevirkninger heraf.
 • Fejl, der opstår ved måler, husregulator eller andet, der ikke direkte vedrører kedlen/gasbrænderen. (Udføres af din gasleverandør).
 • Ombygning af styringsautomatik og udkald pga. fejlbetjening eller fejljustering, fejlplacerede følere.
 • Udskiftning af varmeveksler/kedelblok med vandindhold større end 5 liter.
 • Fejl på åben ekspansionsbeholder og brugs-vandspumpe.
 • Vandmangel, udluftning, tilkalkning/slam samt rensning af rør, flexslanger på centralvarmeanlægget.
 • Rensning af snavssamler pga. manglende afspærringsventiler.
 • Fejl på varmtvandsbeholderen/brugsvandsveksleren med tilhørende komponenter.
 • Fejl på motorspjæld, shunt/shuntpumper, aftræk samt rumventilation.
 • Skader forårsaget af lynnedslag, manglende vedligeholdelse, hærværk, brand/-vandskader o. lign.
 • Fejl på den faste el-installation, herunder udfald på HFI-relæ eller defekte el-sikringer.
 • Opståede problemer ved servicering, hvor kedlen er monteret i et skab eller lignende, påhviler udgifter til demontering af skab kunden.
 • Udkald til periodisk defekte komponenter, der ikke ønskes udskiftet, samt uvilje til at forsøge at genstarte kedlen/brænderen, efter vore anvisninger.

ØVRIGE VILKÅR:

I forbindelse med driftstop kontaktes kunden altid, såfremt en reparation vurderes til at overstige kr. 1.500.

Tegning af servicekontrakt forudsætter, at LYGAS har accepteret kedeltypen, og at der er udført hovedeftersyn på kedlen indenfor det sidste år. Er dette ikke tilfældet, skal der udføres hovedeftersyn før kontrakt kan tegnes.

Kontrakten forlænges automatisk ved betaling af abonnementsafgift for det følgende år.

Der ydes ikke refusion, hvis kontrakt ophører i en abonnementsperiode.
Hvis ejendommen skifter ejer, kan kontrakt for den resterende periode overføres til ejendommens nye ejer.
ved udskiftning af gasfyr, kan den nye installation evt. overføres til det eksisterende konkrakt. Kontakt LYGAS Energiteknik herom.

Opsigelse af kontrakt skal være skriftlig, senest med en måneds varsel til kontraktens udløb. 

Alle nævnte priser er gældende pr. 1 maj 2018. Ret til ændring af priser og vilkår forbeholdes.

VED DRIFTSTOP BEDES DU CHECKE FØLGENDE FØR DU RINGER:

 • HFI- relæet slået ud?
 • El-sikringer OK?
 • Åbnet for gassen?
 • Slukket for kontakten?
 • Vand på anlægget?
 • Overkogstermostat koblet ud? (Se instruktionsbog for genindkobling).
 • Vågeblus gået ud? (Atmosfæriske brændere).
 • Lyser knap på kontrolkasse? (Kun på brænder med elektronisk tænding)
 • Hvis der er automatik, check indstilling og evt. batterier.
 • Se i øvrigt instruktionsbogen!

 

LYGAS Energiteknik A/S

Dybendalsvænget 3

2630 Taastrup

CVR-nr. 12935986

 

Om os 

Samarbejdspartnere

Ledige stillinger

Persondatapolitik

 

 

Kundeservice

Telefon: 50 13 14 15

Eller kontakt os her

 

 

 

 

Åbningstider  

Mandag-Torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00-15.30

  

Bogholderi

Mandag-Fredag kl. 9.00 - 15.00

Fra 1. oktober til 30. april

Vagtåben indtil kl. 20.00

Teknisk vejledning (per telefon)

fra kl. 20.00 - 22.00